Štítky: měřidlo

Rady řezbáře: Jak vybírat dláta, co vyřezat nejdřív
Na návštěvě
22. 3. 2015

Rady řezbáře: Jak vybírat dláta, co vyřezat nejdřív

Mistr uměleckého řemesla Miloš Kohlíček se řezbářství věnuje více než třicet let. Učí studenty Střední školy umělecké a řemeslné v Praze, ale jeho rady a zkušenosti se mohou hodit každému, kdo si vyřezávání oblíbil. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS