Štítky: mangovník

Atraktivní rostliny s jedlými plody pro pěstování v nádobách

Atraktivní rostliny s jedlými plody pro pěstování v nádobách

Vaše zahrada, terasa i balkón může být plná pozoruhodných rostlin, které ji zdobí svým vzrůstem a pěknými listy, kvetou a voní a navíc ještě plodí chutné a zdravé plody. Středomořské i tropické rostliny lze totiž snadno a úspěšně pěstovat v nádobách, jako přenosné rostliny. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS