Štítky: hranice

Topíme dřevem: Jaké vybrat a jak ho usušit?

Topíme dřevem: Jaké vybrat a jak ho usušit?

Mezi dřevy, pocházejícími z různých druhů stromů, jsou co do výhřevnosti rozdíly. Ovšem nehledě na ně, nejlepším dřevem na topení je dřevo suché. Jak dřevo sušit a jak vlhkost měřit? A čím vším lze topit? Více...

Z Prášil na Poledník
Tipy na výlet
9. 8. 2014

Z Prášil na Poledník

Původně dřevařská a později sklářská šumavská obec Prášily (Stubenbach) byla založena počátkem osmnáctého století v lůně neprostupných šumavských hvozdů. Dnes opět láká turisty jako výborné východisko za krásami Šumavy. Více...

Čarodějnice v noci 30. dubna: pravý význam tradice
Zajímavosti
29. 4. 2011

Čarodějnice v noci 30. dubna: pravý význam tradice

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se přiblíží noc. Scházejí se na kopcích a křižovatkách cest, aby obcovaly s ďáblem a radily se, jak škodit lidem. Před ohni prchají. Ovšem tatáž noc už odedávna patří oslavě života a lásky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS