Štítky: včela samotářka

Bez včel není úrody: Opylují včely medonosné i samotářky

Bez včel není úrody: Opylují včely medonosné i samotářky

V korunách kvetoucích stromů něžně bzučí stovky včel, na louce létají z květu na květ. Jen díky nim můžeme obdivovat krásu květin, opylují také zeleninu. Jak mít létajících pomocníků na zahradě co nejvíce? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS