Štítky: splachovací nádrž

Jak zamezit rosení splachovací nádrže? Zateplením.

Jak zamezit rosení splachovací nádrže? Zateplením.

Porcelánové splachovací nádrže zpravidla nemají izolační vložku z pěnového polystyrenu. Pokud je napouštěná voda velmi studená, nádrž se zvenku orosí a voda začne stékat na podlahu. Tenká vnitřní izolace tomu zamezí. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS