Štítky: kožešník

Strážnice: Abeceda řemesel
Tipy na výlet
1. 6. 2010

Strážnice: Abeceda řemesel

Ve strážnickém skanzenu pravidelně na přelomu května  a června představují ukázky vybraných řemesel, prací a činností spojených s tradičním hospodářstvím. Tematicky zaměřený program, například na opracování kovů a včelařství, upoutá i děti. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS