Štítky: ekologické pěstování

Plstnatost a kadeřavost révy vinné způsobují roztoči

Plstnatost a kadeřavost révy vinné způsobují roztoči

Na révě vinné se mohou objevovat bílé plstěné skvrny a puchýře, v nichž žijí drobní roztoči vlnovníci. Roztoči hálčivci zase způsobují deformaci a odumírání listů. Révu můžete chránit chemickými postřiky nebo využít přirozené nepřátele škůdců. Více...

Choroby révy vinné: peronospora, padlí, šedá hniloba

Choroby révy vinné: peronospora, padlí, šedá hniloba

V srpnu je velmi důležité nezanedbat často už poslední ošetření vinice proti houbovým chorobám, které mohou zničit úrodu a oslabit rostliny tak. Choroby se rozvíjejí při určitých klimatických podmínkách, některé odrůdy jsou vůči nim náchylnější. Více...

Nebojte se pěstovat vysokokmeny a staré odrůdy ovocných stromů

Nebojte se pěstovat vysokokmeny a staré odrůdy ovocných stromů

Zákrsky jsou praktické, česat můžete přímo ze země. Přesto vysoké, vznosné ovocné stromy tradičních odrůd naštěstí nevymizely zcela. Na mnohé zahrady se i vracejí. Jaké jsou jejich výhody a jak je pěstovat? Více...

Tipy pro biozahrádku: zálivka, hnojení, smíšené kultury

Tipy pro biozahrádku: zálivka, hnojení, smíšené kultury

Na vlastní zahradě se nehoníme za maximálním výnosem. Jde nám o kvalitu vypěstované zeleniny a ovoce. A také stále více bereme ohled na životní prostředí, víme, že chemické postřiky mohou škodit i našemu zdraví. Ekologicky vedená zahrádka ale vyžaduje určité znalosti, aby vám dělala pouze radost. Více...

Biozahrada Eden
Okrasná zahrada
16. 6. 2009

Biozahrada Eden

V biozahradě Eden se uměle nehnojí a nestříká. Daří se zde životu, zdravým plodinám, zvířatům i lidem.  Biozahrada vyžaduje určité znalosti a trpělivost. Odměnou je zdravé životní prostředí, menší finanční nákladnost i pracnost, neboť dobře rozběhnutý systém živé zahrady nám velmi pomáhá.   Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS