Štítky: Dolní Věstonice

Okruh jižní Moravou, výlet za památkami i vínem
Tipy na výlet
19. 6. 2010

Okruh jižní Moravou, výlet za památkami i vínem

Slunečný kraj pod Pálavou nabízí historické památky od sídliště lovců mamutů přes zříceniny středověkých hradů až po honosná šlechtická sídla. Ve stínu vinných sklípků pak ochutnáme tekuté slunce v podobě mnoha druhů vynikajících vín.
Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS