Štítky: chovatelství holubů

Lahore, výjimečně zbarvený holub a jeho chov
Ptáci
3. 8. 2010

Lahore, výjimečně zbarvený holub a jeho chov

Chovatelství holubů je vášní. Holubáři ptáky po dlouhá léta trpělivě chovají a kříží, aby u svých miláčků docílili co největší krásy. Plemenem, který je v tomto ohledu výzvou pro všechny nadšence, je Lahore, holub s nevšední kresbou na peří. Navíc má velmi klidnou a vyrovnanou povahu. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS