Štítky: sendvičová konstrukce

Které vchodové dveře vybrat: ze dřeva, nebo plastové?

Které vchodové dveře vybrat: ze dřeva, nebo plastové?

Plastové dveře jsou nejlevnější, nejdražší jsou ty z hliníku, ale co do životnosti a odolnosti je tomu právě naopak. Dřevo je někde uprostřed, proto se z něj asi dveře  vyrábějí nejčastěji. Který materiál a se kterou konstrukci zvolit? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS