Štítky: oplatka

Recepty na turecký med

Recepty na turecký med

Turecký med lze umíchat z bílků, ale také z rýžové mouky. Anna Špačková z Babic popisuje oba postupy a přidává vzpomínku, jak si její babička vypomohla v dobách, kdy se rýžová mouka nedala sehnat. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS