Štítky: rezonanční dřevo

Smrk okrasný i užitečný, domácí i exotický
Okrasná zahrada
19. 9. 2010

Smrk okrasný i užitečný, domácí i exotický

Smrk má stovky tváří a podob. Náš domácí smrk ztepilý pokrývá velkou část krajiny a jeho dřevo dává vznik nejen stavbám a papíru, ale i jemným hudebním nástrojům – na ně jsou ale třeba stromy staré, letité. Je vyšlechtěn do mnoha okrasných forem. A kromě nich se pěstují i okrasné smrky cizokrajné. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS