Štítky: xantofyly

Proč jsou rostliny barevné ?
Okrasná zahrada
25. 6. 2009

Proč jsou rostliny barevné ?

Obdivujeme barvy květů, v přírodě i na zahradách, kde jsou barvy květů jedním z pilířů okrasného zahradnictví.  A se zvídavostí lidem vlastní se ptáme, kde se vlastně ty krásné barvy vzaly? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS