Štítky: Marek Tureček

Švec z Podluží boty šije i vyšívá
Na návštěvě
7. 11. 2015

Švec z Podluží boty šije i vyšívá

Marek Tureček ve své dílně v Lanžhotu vyrábí mužskou a ženskou krojovou obuv. Řemeslu se vyučil u svého dědečka Františka Turečka a je tak již čtvrtý v pořadí, kdo pokračuje v rodinné tradici. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS