Štítky: polohrubá konzumní

Vyznáte se v mouce?

Vyznáte se v mouce?

Víte, proč se pšeničná a žitná mouka liší barvou? V pšeničné převažuje beta-karoten (provitamin A), který jí dává smetanové zabarvení. Šedozelený nádech žitné mouky zase způsobuje chlorofyl. Další informace najdete v článku. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS