Štítky: siamka

Siamská kočka je krásná, temperamentní a oddaná společnice
Psi a kočky
3. 12. 2010

Siamská kočka je krásná, temperamentní a oddaná společnice

Pokud se rozhodujete mezi psem a kočkou, věřte, že uhrančivá siamka se povahou nachází téměř uprostřed. Je komunikativní, potřebuje partnerství a společnost. Baví jí i psí záliby, jako je aport… Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS