Štítky: disperzní lepidlo

Podmalby Svatavy Vizinové, sběratelky papírových betlémů
Na návštěvě
3. 1. 2016

Podmalby Svatavy Vizinové, sběratelky papírových betlémů

Sbíráním betlémů a jejich vystavením ve svém domě v Zábrdí na Prachaticku vstoupila Svatava Vizinová do povědomí veřejnosti. Se stejným zaujetím se věnuje speciální výtvarné technice − malování obrázků na sklo. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS