Štítky: trdelná polévka

Trdelná polévka, ovarové koleno a jiné zabijačkové recepty

Trdelná polévka, ovarové koleno a jiné zabijačkové recepty

Kdo má zkušenost se zabijačkovým vařením, může si recepty porovnat se svými. Případně překvapit řezníka nachystanými kousky suché žemle na jelítka. Některé z pokrmů lze připravit také z nakoupených surovin. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS