Štítky: dehet

Sváteční světlo svíček: Vyberete si včelí vosk, olej nebo parafín?

Sváteční světlo svíček: Vyberete si včelí vosk, olej nebo parafín?

Lidé si po staletí svítili ohněm a plamenem loučí, pochodní a svíček. A toto světlo nás láká i dnes, i když už není nezbytností, ale spíše prostředkem k navození slavnostní nebo uklidňující a pohodové atmosféry. Více...

Čím svépomocí čistit komín a jak často

Čím svépomocí čistit komín a jak často

Kdo doma topí tuhými palivy a čistí komín pravidelně na podzim a na jaře, dělá dobře. V topné sezoně bude komín sloužit bez závad. A ke splnění zákonné povinnosti pak stačí si jednou ročně pozvat kominíka na kontrolu. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS