Štítky: dudovica

Krejčovství, kde šijí lidové kroje přesně podle tradice
Na návštěvě
11. 1. 2014

Krejčovství, kde šijí lidové kroje přesně podle tradice

V obci Blatnička na moravsko-slovenském pomezí se stýká hned několik národopisných regionů. Uherskobrodsko, Dolňácko, Horňácko... A právě tady, ve specializované dílně, pečují o zachování originality krojů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS