Štítky: výhony

Jak prořezávat a vyvazovat ostružiník?

Jak prořezávat a vyvazovat ostružiník?

Ostružiny, lahodné lesní ovoce, můžeme pěstovat i na zahradě. Existuje celá řada výnosných odrůd, které lze pěstovat na opoře i volně. Aby stále dobře plodily a odolávaly chorobám, potřebují však ostružiníky důkladný a pravidelný řez. Více...

Jak prořezávat maliník, aby byl plodný a zdravý?

Jak prořezávat maliník, aby byl plodný a zdravý?

Voňavé maliny patří mezi nejlahodnější letní ovoce. Pro trvalou plodnost je však nutné maliníky udržovat řezem. Jak prořezávat maliníky pěstované volně, na drátěnce, a jak postupovat u remontantních odrůd? Více...

Jak prořezávat keřový a stromkový angrešt?

Jak prořezávat keřový a stromkový angrešt?

Angrešt je vděčné ovocev s širokým uplatněním v kuchyni. Dobře však plodí pouze keře a stromky udržované pravidelným řezem, který je nutno provádět především v prvních letech po výsadbě.   Více...

Forzýtii neboli zlatici lze udržovat krásnou řezem
Okrasná zahrada
18. 3. 2011

Forzýtii neboli zlatici lze udržovat krásnou řezem

Keře, které se zjara zcela obalí zářivými, žlutými květy jsou jarním potěšením pro každou zahradu. Můžete vybírat různé druhy, odrůdy a křížence podle toho, jaký tvar a vzrůst si přejete. Plnou krásu v rozkvětu pak podpoří každoroční řez. Více...

Jak prořezávat broskvoně: krátký a dlouhý řez

Jak prořezávat broskvoně: krátký a dlouhý řez

Mladé stromky broskvoní se vyznačují velmi intenzivním růstem až do doby plné plodnosti. Abychom zajistili stabilní výnosy kvalitního ovoce, je nutné každoročně provádět řez plodného obrostu. Více...

Řez meruněk: Šittův řez zajistí bohatou úrodu

Řez meruněk: Šittův řez zajistí bohatou úrodu

Meruňky řežeme zásadně na jaře, nejlépe na počátku rašení. Za dlouhá léta pěstování těchto oblíbených ovocných stromů sadaři vyvinuli optimální postup, který zajistí velkou plodnost a snadnou sklizeň. Jak tedy postupovat? Více...

Jak pěstovat mučenky, aby kvetly i plodily?

Jak pěstovat mučenky, aby kvetly i plodily?

Mučenka je krásná popínavá teplomilná rostlina, které se daří i v našich bytech. Za dobrou péči se odvděčí oslnivými květy a někdy dokonce i lahodnými plody. Pěstovat můžete mnoho druhů poměrně nenáročných mučenek. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS