Štítky: kovadlina

Pilníkáři Smejkalovi vysekávají rašple i pro chirurgy a houslaře
Na návštěvě
24. 4. 2016

Pilníkáři Smejkalovi vysekávají rašple i pro chirurgy a houslaře

V malé místnosti vybavené poličkou a dvěma kovadlinami vysekávají do povrchu budoucího nástroje zub za zubem. Proč je o rašple zhotovené ručně kladivem a dlátkem zájem v době automatizované velkovýroby? Více...

Železo má duši, tvrdí kovář
Zajímavosti
22. 2. 2015

Železo má duši, tvrdí kovář

Jan Korčián si zařídil malou kovárnu ve vlastním domě v Habrovanech nedaleko Brna. Je samouk, pracuje jako svářeč, ale kovářské řemeslo ho nesmírně baví. Dokáže o něm se zápalem vyprávět, ale ještě raději rozdmýchá výheň a pustí se do díla. Více...

Kovář podkovář, jenž koval tažné voly a kola obouval do ráfů
Na návštěvě
10. 3. 2013

Kovář podkovář, jenž koval tažné voly a kola obouval do ráfů

„Kovář železo kuje a zámečník piluje, kovář materiál seká, a zámečník řeže, kovář železo probíjí a zámečník vrtá,“ říká Miloslav Trefanec, zkušený mistr kovář podkovář, znalec chlapského řemesla. Více...

Náramek ze silnějšího drátu

Náramek ze silnějšího drátu

Také silnější metrový drát se může stát zajímavým základním materiálem pro zhotovení stylového módního doplňku − náramku. Stačí drát různorodě zohýbat, srovnat ho do roviny tak, aby obepnul zápěstí jako pásek, a dozdobit korálky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS