Štítky: špenát

Pěstování salátů a špenátu pro časnou sklizeň mladých, křehkých listů

Pěstování salátů a špenátu pro časnou sklizeň mladých, křehkých listů

Po dlouhé zimě instinktivně toužíme zakousnout se do šťavnatého salátu, bohatého na vitaminy. Nejlépe do vlastního, a tedy opravdu kvalitního a čerstvého. Sklizeň mladých listů je časná, snadná a výtečná.
Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS