Štítky: půdní reakce

Znáte svoji zeminu? Význam a určování pH půdy, tipy na vápnění

Znáte svoji zeminu? Význam a určování pH půdy, tipy na vápnění

Půdní reakce, tedy to, zda je půda kyselá, zásaditá či neutrální, má pro život a zdraví rostlin velký vliv. Různým druhům vyhovuje odlišné pH půdy. Půdní reakce ovlivňuje i využitelnost jednotlivých živin.   Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS