Štítky: Muscari

Modré z nebe pro jarní zahradu? Cibulky modřenců se sázejí na podzim
Okrasná zahrada
4. 10. 2017

Modré z nebe pro jarní zahradu? Cibulky modřenců se sázejí na podzim

Květy modřenců vynikají sytou, hlubokou či blankytnou modří a příjemně voní. Ve skupinkách se po jarní zahradě rozlévají jako jezírka a říčky. Hodí se na záhon, pod stromy, do louky i do skalky. Více...

Nebeský modřenec vysaďte pod keře a stromy, do skalky i na záhony
Okrasná zahrada
18. 3. 2014

Nebeský modřenec vysaďte pod keře a stromy, do skalky i na záhony

Modřenec je nenáročná a mrazuvzdorná okrasná cibulovina, jejíž květenství má barvu hlubokého nebe. Časem na zahradě vytvoří krásné kvetoucí trsy s velmi příjemnou vůní. Více...

Jaro kvete modře: ladoňka, pomněnkovec, pupkovec, jaterník, kosateček
Okrasná zahrada
23. 3. 2013

Jaro kvete modře: ladoňka, pomněnkovec, pupkovec, jaterník, kosateček

Pro mnohé z nás jsou klíčem k jaru sluníčkově narcisy, zlatice, petrklíče. Existuje ale i spousta krásných nenáročných květin, které kvetou modře. A k zlatému slunci modrá obloha patří. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS