Štítky: okopávka

Domácí semenaření: Sejeme staré a krajové odrůdy máku

Domácí semenaření: Sejeme staré a krajové odrůdy máku

Mák můžeme vysévat již v předjaří. Chlad makovým semínkům nevadí a výhodou časných výsevů je dobré využití zimní vláhy. Jak postupovat, abychom sklidili kvalitní makovice plné chutného máku? Více...

Pěstování jahod: Jak pečovat o jahodník na jaře?

Pěstování jahod: Jak pečovat o jahodník na jaře?  

První ovoce na zahrádce má skvělou chuť i vůni a vysoký obsah vitaminů. Aby však jahodníky bohatě plodily, potřebují každoroční péči. Jak je na jaře ošetřit, okopat, pohnojit a ochránit před škůdci? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS