Štítky: Melanotus

Drátovci, larvy kovaříků, poškozují zeleninu. Jak jim v tom zabránit?

Drátovci, larvy kovaříků, poškozují zeleninu. Jak jim v tom zabránit?  

Přízvisko dostali podle vzhledu, který připomíná drátky. Dospělí brouci kovaříci jsou na zahradě spíše užiteční, ale jejich larvy, drátovci, často ujídají z naší úrody. Jak jejich počet udržet pod kontrolou? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS