Štítky: Čipování psů

Díky čipování psů najdete svého zaběhnutého kamaráda i v zahraničí
Psi a kočky
29. 5. 2011

Díky čipování psů najdete svého zaběhnutého kamaráda i v zahraničí

Moderní technologie pomáhá všem, kdo marně hledají své zaběhlé miláčky. Jak čipování psů funguje, který typ čipu vybrat a co od něj vše očekávat vysvětluje veterinární lékař Roman Masopust. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS