Štítky: okrasné máky

Mák v kuchyni i okrasné zahradě: Nedoceněný národní poklad

Mák v kuchyni i okrasné zahradě: Nedoceněný národní poklad

Mák se pro své léčebné i omamné účinky pěstuje už od starověku, někdy je bohužel zneužíván jako droga. Jeho semena mají lahodnou chuť a jsou zdrojem mnoha výživově cenných látek. I přes široké využití v lékařství, v kuchyni i v okrasné zahradě se této rostlině nedostává tolik pozornosti, kolik by si zasloužila, Více...

Okrasné máky mají výjimečné charisma

Okrasné máky mají výjimečné charisma

Máky patří ke květinám, kterým lze jen těžko odolat. Tyto trvalky i letničky upoutají širokou škálu barev a jejich hedvábnými, veselými, něžnými, elegantními nebo i výstředními květy. Více...

Okrasné máky lze pěstovat jako jednoletky i trvalky
Okrasná zahrada
16. 3. 2013

Okrasné máky lze pěstovat jako jednoletky i trvalky

Mák je odnepaměti pěstován pro drobná olejnatá semena. Z nezralých makovic se také získávají opiové alkaloidy. Květy máku setého jsou krásné, ovšem existují ještě dekorativnější máky. Více...

Okrasné máky na zahradě: jednoleté, vytrvalé a skalkové
Okrasná zahrada
10. 6. 2011

Okrasné máky na zahradě: jednoleté, vytrvalé a skalkové

Rozevláté máky obdivujeme na makových polích, kde se pěstují pro olejnatá semena nejen do buchet, i na okrajích obilí, kde jsou nejkrásnějším plevelem. Z máku setého i vlčího byly vyšlechtěny i okouzlující okrasné variety pro potěšení na zahradě. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS