Štítky: borůvkový kolíáč

Moučníky z rybízu, broskví, borůvek, višní, jablek a hrušek

Moučníky z rybízu, broskví, borůvek, višní, jablek a hrušek

Ovocné dezerty chutnají. Těsto bývá lehké, nadýchané bílkovým sněhem či kváskem, přesto pružné právě tolik, aby při pečení uneslo zátěž čerstvých i kompotovaných plodů. Stejně tak se ovoci líbí krémová peřina poháru nebo teplo rozpálené pánve. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS