Štítky: stulík malý

Plovoucí rostliny na hladině jezírka: stulík, plavín, azolka, hyacint…

Plovoucí rostliny na hladině jezírka: stulík, plavín, azolka, hyacint…

Čestné místo v zahradním jezírku patří krásným leknínům. Ale zvláště větší nádrže budou mít pestřejší vzhled, pokud hladinu ozdobí i další druhy. Poznejte blíže zajímavé vodní rostliny z naší přírody i dalekých krajů. Více...

Fejeton Václava Větvičky: lekníny a stulíky aneb hastrmanovo kvítí

Fejeton Václava Větvičky: lekníny a stulíky aneb hastrmanovo kvítí

Jakou jinou může mít vodník zahrádku než tu na hladině nad sebou? Okopávat se nemusí, přihnojují ji ryby, a květy leken mu svítí ve dne a snad i v noci... Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS