architekt

Garáž v CHKO vycházející z architektonicko-historického kontextu navržená ve spolupráci s NPÚ

Stavba s architektem je levnější, krásnější, citlivější, osobitější,...

Je skvělé, že současná ekonomická situace dává prostor vzniku mnoha stavebních počinů. Mám pouze obavu, zda tento závod za výstavbou není na úkor kvality. Zda se nebude za pár let bourat a toto úsilí nepřijde vniveč. Proto si prosím přečtěte tento článek a zvažte, zda není vhodné výstavbu ještě jednou a důkladněji promyslet.