podzim

Některým druhům letniček prospěje zaštípnutí mladých rostlinek po výsadbě.

Co udělat, aby letničky vydržely nádherné a obsypané květy až do podzimu?

Letničky neboli jednoletky jsou královnami léta a v zahradě i na terasách zajistí nejpestřejší paletu barevných květů. Většinou je využíváme k dekorativním a okrasným účelům v jednom vegetačním období, a to nanejvýš něco okolo deseti měsíců. Během své sezóny stihnou vyklíčit, postupně vyrůst, vykvést, přinést semena a odumřít.