To, že se ve vinorodých oblastech otepluje, lze ukázat na zvyšování tzv. sumy aktivních teplot, tedy součtu průměrných denních teplot v daném roce, které jsou nad 10 °C. Pro pěstování révy vinné je u nás potřeba v součtu minimálně přes 2200 °C, velmi dobrých je 2700 °C. Poslední roky však tato suma přesahuje 3000 °C a nadále stoupá. Stejný vývoj je i v dalších světových vinařských oblastech.

Bílé víno horko nepotřebuje

Bílé odrůdy příliš vysoké teploty z pohledu chuťových kvalit ani nevyžadují. Aromatičnost, odrůdovost i svěžest vín se lépe vyvíjejí spíše v chladnějších vinařských oblastech, tedy severních – a to i u nás na Moravě a díky podloží i v malé části české vinařské oblasti. Příkladem jsou bílá vína ze Středomoří, která mají sice hodně sluníčka, ale právě proto tolik odrůdově a ovocně nevoní, jsou tzv. utahanější a fádní, tedy bez svěžesti. Bílá vína ze severnějších oblastí jsou naopak aromatičtější, odrůdovější a svěžejší. K ještě většímu zvýraznění odrůdových vlastností vína dochází, pokud se teplé dny střídají s chladnějšími a k poklesu teplot dochází také v noci.

Voňavý Sauvignon ze Zélandu a Znojemska

Dobrým příkladem, jak teploty ovlivňují bílá vína, je Sauvignon. Pěstuje se dnes prakticky v celém vinařském světě.

  • Na Novém Zélandu má velmi výrazné aroma, jež je způsobeno právě střídáním teplých dnů a studených nocí.
  • U nás je tento ráz počasí charakteristický pro Znojemskou vinařskou podoblast, kde zejména Sauvignon, ale i Müller Thurgau a další bílé odrůdy dosahují aromatičnosti opravdu mimořádné. Excelentně se to projevilo ve voňavých vínech ročníku 2008 a zdá se, že totéž bude platit i o vínech letošních.
  • Jinak jsou na tom např. Sauvignony francouzské, které při svém vývoji na keři extrémy střídání teplot tolik neprocházejí, a proto tam má tato odrůda jiný, méně aromatický charakter.

Červené hrozny v teple vyzrají nejplněji..

Červeným vínům obecně svědčí oteplování mnohem více – vyvíjejí se v něm všechny aromatické i chuťové látky. Běžným červeným odrůdám naopak není milé přílišné střídání teplot v průběhu vegetace, a proto se jim daří lépe v jižních vinařských oblastech světa.

… ale vína mohou být příliš alkoholická!


S teplotami totiž souvisí i tvorba cukru a následně alkoholu ve víně.Červená vína z jižních zemí mají obsah alkoholu 13–14,5 %, ze severních oblastí většinou 11,5–13 %. U bílých vín je obsah alkoholu obvykle o 0,5–1 % nižší. Za posledních deset let obecně díky oteplování stoupl obsah alkoholu o více než 1 %, což výrobcům vín dělá starosti, neboť spotřebitelé žádají vína s nižším obsahem alkoholu, tedy mezi 11–12,5 %. Alkohol v této koncentraci je pro lidský organismus přijatelnější, víno je svěží a navíc nejsme druhý den z alkoholu unaveni.

Jižněji položené vinařské státy musí řešit přezrávání hroznů buď dřívějším sběrem hroznů, anebo přesunem pěstování révy do chladnějších oblastí a vyšších nadmořských výšek. Naopak u nás si vinaři oteplování samozřejmě pochvalují, neboť doposud se potýkali s opačným problémem, tedy s nedostatkem tepla.

Červené, bílé, růžové, moravské...

Cabernet Sauvignon u nás na kvalitní červené víno dozrává jen v některých letech, avšak růžové víno je z něj vynikající prakticky pokaždé.

Jaksi navzdory oteplování od roku 2007 a zvláště nyní se spotřebitelé v celém světě stále více přiklánějí k bílým vínům, zatímco obliba červeného zaznamenává pokles. Příliš vysoký obsah alkoholu tedy vyváží ani skvostná chuť. Nesmírně rychle naopak roste spotřeba svěžích růžových vín, které se vyrábějí právě z červených hroznů. Pro Moravu je tento trend pozitivní, neboť odrůdová aromatičnost červených hroznů je díky její severní poloze oproti jižním vínům zvýrazněna. Moravská červená vína jsou navíc podložena svěžestí, a pokud mají mírný zbytek cukru, příjemně nás v létě osvěží i naladí. Popularita růžových vín je částečně i reakcí spotřebitelů na oteplování, neboť obvykle mají i méně alkoholu.

Jisté je, že moravské (i české) vinařství zažívá z hlediska kvality vín velmi dobré časy, a to právě díky výhodnému položení v severních vinařských oblastech, širokému spektru odrůdových vín, která nevytvářejí příliš alkoholu, a výrazné aromatičnosti a svěžesti – jsou tedy přesně taková, jaká dnes milovníkům vína chutnají.