obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak se šlechtí červené brambory?

Brambory, které u nás od dob Kolumbových dokonale zdomácněly, se dnes pěstují v ohromné spoustě odrůd. Kromě varného typu a ranosti odrůdy můžete vybírat i mezi barvou. Kromě klasických žlutých existují brambory červené, modré i fialové.

„Červené“ brambory, které lze údajně lépe skladovat. Ovšem ve skutečnosti nehraje v tomto ohledu barva slupky žádnou roli a brambory bychom měli vybírat především podle varného typu. Ovšem brambory s barevnou slupkou jsou vskutku pěkné na pohled a jejich vzhled lze při kulinaření i nápaditě využít.

České odrůdy s červenou slupkou

České červenoslupké odrůdy byly původně určeny především pro výrobu škrobu a barva slupky měla bránit záměně za odrůdy konzumní, tj. kvalitnější s odpovídající stolní hodnotou. (To je asi i příčina určité nedůvěry spotřebitelů i k současným červenoslupkým konzumním odrůdám.) Postupně tento důvod i u nás pominul a červenoslupké odrůdy z domácího i zahraničního šlechtění jsou dnes na trhu běžné a patří jim významné místo.

Nejvýznamnější konzumní odrůdy brambor se žlutou a červenou slupkou Nejvýznamnější konzumní odrůdy brambor se žlutou a červenou slupkou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

První česká konzumní odrůda s červenou slupkou, Komtesa, byla registrována v roce 2002. Do roku 2010 bylo takovýchto odrůd českých šlechtitelů registrováno sedm: Komtesa, Red Anna, Nikoleta, Sázava, Opava, Bella, Radana.

odrůdy brambor odrůdy brambor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Barvu brambor ovlivňují geny

Přírodní genetické zdroje brambor zahrnují vedle typů se žlutou a žlutohnědou slupkou i typy s červenou nebo fialovou pigmentací. Zbarvení způsobuje přítomnost flavonoidů, především antokyaninů, ve slupce nebo v dužnině. Přítomnost či nepřítomnost červených a modrých barviv řídí celá řada majorgenů:

  • Například gen D řídí syntézu červeného barviva.
  • Další gen P řídí syntézu modrého barviva.
  • Gen I řídí přítomnost, nebo nepřítomnost barviva ve slupce nebo v dužnině, pokud je přítomen gen D či P.

odrůdy brambor odrůdy brambor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Další geny (Psc, Pf, Ac) řídí např. acylaci antokyaninů nebo různé rozložení antokyaninů v dužnině či ve slupce. U původních odrůd z And se například vyskytuje různé rozdělení antokyaninu v dužnině v podobě tvaru kroužků, obloučků, paprskovitých hnězdiček, což bývá u odrůd z ostatních částí světa vzácné.

Zbarvení slupky hlíz českých odrůd bramboru uchovávaných v genové bance in vitro Zbarvení slupky hlíz českých odrůd bramboru uchovávaných v genové bance in vitro Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Informace uvedené v tomto článku byly získány za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství MZe č. j. 20139/2006-13020 podprogram 1: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Kolekce: Brambor) 

Akční letáky