obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak web potravinynapranyri.cz využít při nákupu potravin?

Internetový projekt Potraviny na pranýři zveřejňuje od července 2012 informace z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce: podrobnosti o nejakostních, falšovaných či nebezpečných potravinách.

Tato veřejná internetová služba poskytuje informace o zjištěných nedostatcích na webu a také prostřednictvím mobilní aplikace pro tzv. chytré telefony. Ta vedle jiného upozorní na nevyhovující potraviny v okolí místa, kde se uživatel aplikace právě nachází, a zobrazí jejich seznam. Tak se spotřebitel velmi rychle dostane k záznamu zveřejněnému na webu Potraviny na pranýři.(Na webu lze toto hledání provést zadáním adresy; stačí i poštovní směrovací číslo.)

V nabídce informací o kvalitě potravin na českém trhu zveřejňují Potraviny na pranýři rovněž výsledky tematických kontrol zaměřených na konkrétní problematiku. Zájemci v nich naleznou nevyhovující, ale i vyhovující výrobky.

Víte co nakupujete? Víte co nakupujete? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Provedené kontroly tak například již potvrdily předpoklad, že zbytky pesticidů v okurkách či salátu se vyskytují spíše u dovážené zeleniny než u té z farmářských trhů.
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mobilní aplikací lze podat podnět ke kontrole — fotografií, stručným popisem a odesláním pracovníkům Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Aplikace stejně jako web přináší i řadu dalších informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které souvisejí s dohledem na kvalitu potravin na českém trhu. Vedle jiných i aktuální seznam prodejen potravin a dalších provozoven, které kontroloři kvůli vážným nedostatkům v péči o bezpečnost potravin zakázali užívat.

Užitečným zdrojem důležitých obecných i zcela konkrétních informací je též přehled nejčastějších spotřebitelských dotazů. 

Před nákupy na pochybných adresách varuje seznam rizikových webových stránek a výrobků deklarovaných nejčastěji jako přípravky na hubnutí, podporu erekce či sportovní kondice.

Med pocházel z Číny a měl vyšší obsah látky hydroxymethylfurfural než povolují předpisy. Med pocházel z Číny a měl vyšší obsah látky hydroxymethylfurfural než povolují předpisy. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Než nahlédnete do seznamu zjištěných závadných potravin, podívejte se do slovníčku pojmů, abyste měli jasno, co se skrývá pod barevně odlišenými označeními nejakostní, falšovaná a nebezpečná potravina.

A pak už můžete jen žasnout. Třeba nad tím, že pod víčkem s nápisem Med květový lesní, ve sklenici, na jehož obalu je uvedena jako země původu medu Česká republika, se skrývá med odkudsi z Číny a východní Evropy. Prokázala to pylová analýza. Navíc inspektoři zjistili látku zvanou hydroxymethylfurfural, která vzniká při vyšších teplotách během zpracování medu... Místo kontroly Globus ČR, k. s., Praha 5, datum odběru vzorku 17. 12. 2014, výrobce Včelpo, spol. s r. o.,Obora 108, 679 01 Skalice nad Svitavou. 

Zveřejňují prokázané chyby

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provozuje web a internetovou aplikaci Potraviny na pranýři ve snaze zvýšit tlak na nepoctivé výrobce a prodejce potravin, kteří nabízejí nejakostní, falšované či nebezpečné zboží: Vedle finančních sankcí ukládaných ve správním řízení je dalším nástrojem varování spotřebitelů a jejich osvěta.

Aplikace pro kontrolu nakupovaných potravin Aplikace pro kontrolu nakupovaných potravin Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejčastěji inspektoři odhalují potraviny s nepřiznanými levnými náhražkami a také klamání při označování výrobků v prodejně.

Výsledky kontrol jsou zveřejňovány s určitým zpožděním, což je dáno lhůtami na správní řízení, v němž mají výrobci či prodejci možnost prokázat, že vina není na jejich straně. Tím věrohodnější jsou poté zveřejňovaná zjištění dozorových orgánů.

Ačkoliv se tedy spotřebitelé nedozvědí, které potraviny na trhu jsou v reálném čase rizikové, mají možnost si dát pozor na určitý produkt, značku, výrobce, distributora či prodejnu.

Vyhledávání závadných potravin

Do vyhledávacího pole www.potravinynapranyri.cz lze vepsat

  • název výrobku,
  • druh potraviny,
  • jméno prodejce,
  • zemi původu,
  • distributora
  • i jméno města či obce.

Zadáme-li město, městskou část či obec, ve výsledku vyhledávání se objeví nejen místo prodeje, ale i adresa výrobce či dovozce. Je nutné si pak zápis kontrolorů pečlivě pročíst. Spotřebitel se v něm například dozví, že tepelně opracovaný netrvanlivý masný výrobek (cigáro) byl prodejcem v rozporu s předpisy zamražen a prodáván tři týdny po uplynutí doby použitelnosti.

potraviny na pranýři potraviny na pranýři Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pranýř trestá víc než pokuta

Web v prvním roce své existence obsahuje stovky záznamů z prošetřených kontrol. Spotřebitel si může udělat základní představu o tom, které problémy se objevily u zboží v prodejně, do které nejčastěji chodí nakupovat potraviny, ovšem za předpokladu, že kontroloři obchod aspoň jednou navštívili.

Hodí se dodat, že dozorové orgány při zjištění závadných, klamavých, či dokonce nebezpečných potravin ihned nařizují jejich stažení z trhu. Tím je spotřebitel chráněn před přímými riziky. Nicméně vědět, kdo a čím se snaží své zákazníky doběhnout, to je rovněž informace zásadní důležitosti.

Pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce tvrdí, že zveřejnění jména nepoctivého obchodníka mnohdy způsobí odliv zákazníků a že bývá větším trestem než vysoká peněžní pokuta.

Foto: Shutterstock.com, iTunes.apple.com

Akční letáky