O tom, že se kuřecí maso se těší nemalé oblibě Čechů vypovídají statistiky: ročně každý z nás spořádá průměrně 26 kg. Mnohé o kvalitě prodávaného masa nám prozradí jeho vzhled a vůně. Ale pokud je maso balené, pak jsme o vůni ochuzeni. Informací se někdy spotřebiteli na výrobku nabízí tolik, že už jim někteří z nás nevěnují příliš pozornosti. A to je velká chyba. Chvíle času věnovaná výběru kvalitního produktu se určitě vyplatí. Zajímat bychom se měli o informace nejen u masa baleného, ale také při pultovém prodeji.

Jaké kuře je nejlepší?

V prodeji se nabízejí kuřata s různou délkou výkrmu a způsobem chovu. Způsob výkrmu však v některých případech nemusíme zjistit - nepatří mezi povinné informace na obalu.

  • běžná kuřata se porážejí po 38 dnech výkrmu
  • selská kuřata se vykrmují 42-56 dnů
  • biokuřata 56-84 dnů

Biokuřata bychom měli poznat bezpečně. Jsou označena logem ekologické produkce – evropským biolístkem. Krmné směsi pro ně musí obsahovat nejméně z 90 % z produktů ekologického zemědělství, tedy bez chemických hnojiv a pesticidů. Biokuřata mají také při chovu k dispozici větší prostor.

Jakostní třídy

Kuřecí maso se dělí do dvou tříd jakosti označených písmeny A a B. Vyšší kvalitu představuje třída A. Pro obě jakostní třídy platí následující podmínky: kuře nesmí mít viditelné otlaky, odřeniny, pohmožděniny a zlomené kosti. Kůže musí být čistá a nepoškozená. Zmrazená drůbež nesmí nést stopy po spálení mrazem.

Chlazené nebo mražené?

V prodejní síti můžeme zakoupit kuřecí maso čerstvé, chlazené nebo mražené. Zmrazením se struktura kuřecího masa změní a díky tomu pak není schopné tak dobře vázat vodu. Proto se během tepelné úpravy voda z masa snadněji ztrácí. V případě kuřecího masa je proto vhodnější nákup kvalitního čerstvého nebo chlazeného.

Celé nebo porcované?

Kuřata se prodávají buď celá nebo dělená. Dělené části mohou být s kostmi nebo bez, popř. s kůží nebo bez. Vybíráme podle zamýšleného způsobu využití. Výhodný může být nákup celého kuřete a jeho rozporcování v domácích podmínkách. Díky tomu máme vše pod kontrolou. A hlavně, můžeme maximálně využít všechny části kuřete. Např. skelety zamrazíme a využijeme na přípravu kuřecího vývaru.

Co vyčteme z etikety

Při výběru baleného kuřecího masa se vyplatí věnovat pozornost údajům na etiketě. Měla by obsahovat tyto informace:

  • teplota pro uchování
  • hmotnost
  • datum použitelnosti, tj. informace, do kdy kuře spotřebovat. Snažíme se vybrat co nejčerstvější. V chladicích pultech bývá toto zboží spíše v zadní části. Často lidé balíčky masa zpřeházejí a tak vedle sebe najdeme balení s různým datem použitelnosti.
  • země původu – pokud se zvíře narodilo, bylo odchováno a poraženo v jedné zemi, je uvedena tato země. Pokud jednotlivé fáze proběhly v různých státech, je uvedena informace o každé části procesu zvlášť. Přibližně 65 % kuřecího masa, které se prodává v České republice, pochází z tuzemských chovů.
  • veterinární schvalovací značka výrobce, popř. zpracovatele – můžeme identifikovat závod, kde proběhl poslední zpracovatelský krok, zkratka prozradí i stát, kde k tomu došlo (může to být jiný stát, než odkud zvíře pochází).
  • název firmy, které uvedla výrobek na trh

Porušení teplotního řetězce se může vymstít

Měli bychom vědět, že různé bakterie, včetně salmonel, může obsahovat jakékoli kuře. Proto je důležité vždy dodržovat hygienické zásady. Teplotní šoky zkracují trvanlivost masa, nejméně vydrží právě kuřecí. Nesprávným skladováním můžeme trvanlivost masa výrazně zkrátit. Největší škody nadělá porušení chladícího řetězce. Pokud není dodržen (ať už na straně dovozců, prodejců či spotřebitelů), velmi rychle dochází k množení mikroorganismů. Proto zvlášť v letních měsících věnují kontrolní orgány zvýšenou pozornost bezpečnému skladování a prodeji masa na tržnicích.

Při nákupu baleného masa zkontrolujeme neporušenost původního obalu. Zvlášť významně hrozí jeho porušení u prodeje zlevněného masa. Někteří zákazníci poruší obal v touze ověřit si vůni masa. Tímto zásahem pak balení zcela znehodnotí.

Normálně by mělo kuřecí maso při správném skladování vydržet kolem 8 dnů. Teplota při skladování čerstvého kuřecího masa nesmí překročit 4 ºC, teplota drobů 3 ºC. Za čerstvé maso se považuje i maso balené (vakuově, v ochranné atmosféře apod.).