Využití opeňky měnlivé (Kuehneromyces mutabilis) k léčivým účelům je dosud stále ve stadiu počátečního výzkumu. Nedávno byla v této houbě, rostoucí na pařezech listnatých stromů, zjištěna přítomnost železa, manganu, ale ponejvíce selenu, který je významným antioxidantem podporujícím obranyschopnost organismu. Nedostatek selenu ve stravě je u nás přitom běžným jevem a dokonce ho málo obsahuje i zemědělská půda a tudíž i plodiny na ní vypěstované.

Opeňka proti chřipce

Ze starších literárních pramenů vyplývá, že opeňka měnlivá vykazuje dokonce protirakovinové účinky, a to proti sarkomu 180 a pevnému Ehrlichovu tumoru. Tyto údaje však bude zapotřebí ověřit modernějšími metodami. Zřejmé však je, že pokusy in vitro byl prokázán antivirový účinek výtažku z podhoubí opeňky měnlivé proti viru chřipky typu A a B.

Jak opeňku užívat?

K samoléčbě můžeme používat buď kloboučky z čerstvých plodnic, a to v denní dávce 30–50 g, nebo 4–6 g prášku z rozemletých sušených hub. Výhodou této dřevokazné houby je skutečnost, že můžeme sehnat její sadbu a pěstovat si ji na zahradě. Jednak budeme mít houby snadno po ruce, a zároveň budeme vědět, že nedojde k nepříjemné zámněně s jedovatou čepičatku jehličnanovou (Galerina marginata).