Rajčata jsou jedním z nejoblíbenějších a nejpěstovanějších druhů zeleniny, a proto většinou máme i dostatek informací o jejich nárocích a ideálních podmínkách, v nichž dosahují nejlepších výnosů.

Přesto se může stát, že i přes tu nejlepší péči, jakou jim dokážeme dát, nedorůstají plody takové velikosti, jakou bychom si představovali a jakou standard dané odrůdy umožňuje. Podívejme se na pravděpodobné příčiny a možnosti jejich odstranění. 

Základní informace o pěstování rajčat se dozvíte také na videu od Zahrada pro radost:

Zdroj: Youtube

Naučte se znát jejich potřeby

Nejprve je třeba si uvědomit, že rostliny jsou živé, a tedy mají i své potřeby a “pocity”. Může se tedy stát, že se v nevyhovujících podmínkách cítí ve stresu, stejně jako lidé.

Ačkoliv nám to nedají na vědomí hlasitými projevy, můžeme si jejich nespokojenosti poměrně brzy všimnout. Pokud ale prvotní projevy problému přehlédneme, budeme se muset spokojit s malou úrodou, jako trestem za naši nepozornost. 

Všímejte si změn

První a nejsnáze odstranitelnou příčinou stresu rajčat je dlouhodobé sucho. Odpovědný a pečlivý zahrádkách nedovolí, aby k takovému stavu došlo, a tak je nezbytné nabídnout v období bez deště rostlinám dostatečnou závlahu.

Bez ní nemohou plody dorůstat, protože se rostlina snaží veškerou možnou energii věnovat na růst kořenů do větších hloubek, kde je možné očekávat alespoň trochu vláhy. Kromě toho, že plody zůstanou malé, se na nich mnohdy objevuje poškození v případě rychlé nápravy situace například vydatným deštěm.

V takové chvíli dojde k popraskání i poměrně malých plodů. Proto si dejte velký pozor na prvotní náznaky, kterými rostliny signalizují svoji nespokojenost. V případě nutné zálivky jsou to hlavně povislé listy. Ale pozor – se zaléváním počkejte raději do večera, neměli bychom lít vodu k rajčatům za parného odpoledne.

I k večeru je vhodné zalévat ke kořenům, abychom se vyhnuli možnému poškození listů. 

Pozor na hnojení

Možná se rajčatům snažíte dopřát jen to nejlepší, a to ještě v míře, která dokonce překračuje doporučené normy. Co se může stát, když dostanou rostliny více hnojiva, než potřebují? Můžeme si říkat, že je to jen ku prospěchu, ale opak je pravdou.

Například přemíra dusíkatých hnojiv může paradoxně vést k menší úrodě, i když to zahrádkář s rajčaty myslí jen dobře. Dusík je totiž látkou, která primárně podporuje růst zelené hmoty, tedy listů. Rostlina, která se soustředí na tuto část svého životního cyklu pak “zapomíná” investovat energii do růstu plodů.

Dosáhneme tedy toho, že budeme mít opravdu statné rostliny s krásnými listy a nicotnými plody. Proto je dobré dodržovat stanovené dávkování podle doporučení výrobce každého hnojiva. 

Správná dávka sluníčka

Další nezbytnou podmínkou, kterou rajčata (a nejen ona) potřebují ke zdárnému vývoji plodů, je dostatek slunečních paprsků. Pokud je budeme pěstovat ve stínu, nikdy si nepochutnáme na tak velkých a sladkých plodech.

Na druhou stranu i velký teplotní stres například ve chvíli, kdy pěstujeme rajčata ve skleníku, nedělá rostlinám žádnou radost. Je proto nutné zvolit správné stanoviště, případně zajistit možnost stínění přes nejparnější část dne.

Ovšem skutečně jen v době, kdy by mohlo slunce rostliny poškodit. Trvalé zastínění povede jen k malé sklizni drobných plodů. 

Dodržujte základní pravidla

Pokud bychom si tedy zrekapitulovali základní možné problémy, které se stávají příčinou nevalné úrody, pak jsou to nerovnoměrná zálivka a s ní spojené sucho, špatné hnojení a nedostatek slunečních paprsků. Jakmile rostlinám zajistíme ty nejvhodnější podmínky, můžeme se těšit na radost ze sklizně.

Související články

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, www.missouribotanicalgarden.org, www.gardenersbasics.com