Vodu bereme jako samozřejmost, které je všude dost. Zatímco obyvatelé naší republiky se nemusí bát žízně, jiní takové štěstí nemají. Naše denní spotřeba vody se pohybuje mezi 100 až 150 litry na osobu, někteří lidé v chudších částech světa musí vystačit na den jen s několika litry. Náš zodpovědný přístup k této životodárné látce pomůže chránit zásoby sladké vody a v neposlední řadě sníží naše výdaje. Přinášíme sedm tipů, jak šetřit vodou v zahrádce a uspořit tak litry vzácné tekutiny.

1. Příprava půdy na suché léto

Půdu na období sucha připravujte už na jaře. Před výsadbou rostlin ji promíchejte se substrátem, který dobře absorbuje a zadržuje vodu, pořádně prokypřete a provlhčete. Při osázení pozemku rostlinami vycházejte z charakteru a polohy pozemku. Na teplá a slunná místa sázejte rostliny, které snáší dobře sucho, do stínu zase vlhkomilné druhy.

2. Zastíněním ušetříte

Zastíněním osázené půdy snížíte vypařování až o 60%. K tomuto účelu se hodí přírodní materiály: stín rostlinám poskytne rákosová rohož nebo jutová plachta. Prosychání půdy rovněž ztíží zamulčování půdy, třeba kůrou, posekanou trávou nebo slámou. Nemá jen dekorativní funkci, kromě toho, že zabraňuje růstu nechtěného plevele, chrání současně povrch záhonů před nadměrným vypařováním vody.

3. Správná zalivka

Zálivku pro rostliny správně načasujte. Nejvíce vláhy rostliny přijmou, pokud zaléváte ráno nebo večer, kdy není půda rozpálená. Během parného dne, kdy má slunce opravdu sílu, se většina vody odpaří, aniž by se dostala hlouběji do půdy. Je také lepší jednou za čas zahrádku pořádně prolít, než ji zalévat každý den jen tak trochu. Voda se při důkladné zálivce dostane do větší hloubky a zahrádce dodáte potřebnou vláhu. Malé množství vody zůstane pouze v povrchové vrstvě půdy, rychle se odpaří do ovzduší a kořeny rostlin tak nemají z čeho čerpat.

4. Prokypřete půdu motykou

V období sucha jsou záhony pokryté vyschlou krustou tvrdé zeminy, která jen obtížně propouští vláhu dál. Průběžně pečujte o povrch půdy tak, aby neutvořila tento tvrdý škraloup. Pořádné prokypření motykou umožní vodě pronikat dobře ke kořenům, zároveň se v půdě přeruší kapiláry, kterými se voda snadněji odpařuje. Toto „zalévání motykou“ velmi účinně zlepší vaše hospodaření s vodou a umožní rostlinám efektivně využít přidělenou vláhu.

5. Dešťovka je poklad

Využijte maximálně možnost na zahradě chytat a uchovávat dešťovou vodu, výhody jejího užití jsou nesporné. Je zadarmo, uspoříte tak pitnou vodu, za kterou platíte vodné a stočné, a která prošla čištěním a úpravou. Dešťová voda je měkká, neobsahuje tolik minerálů jako třeba studniční voda a dobře se v ní rozpouštějí živiny z půdy. Uchovávat pro období sucha ji lze v sudu nebo v plastové nádrži, teplotně bude pro rostliny vhodnější než čerpaná voda.

6. Šedá voda

Označení „šedá voda“ skrývá vodu, která už nějakým způsobem posloužila, ale lze ji ještě po přečištění použít například pro zalévání nebo splachování. Je to odpadní voda odtékající z umyvadel,

dřezů, van apod., tedy neznečištěná fekáliemi a močí. Šedá voda představuje asi 50% vody, která se zbytečně dostává do kanalizace. Znovuvyužití šedé odpadní vody je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod. Do mnoha nových staveb si nechávají majitelé umístit jednoduché čistírny, které si s ní poradí. Zkuste jeden den sbírat vodu, která by zbytečně unikla například při oplachování nádobí a uvidíte, kolik litrů takto uspoříte.

7. Samozavlažovací systém

Dobře naplánovaný a správně realizovaný zavlažovací systém je pro zahradu hotový poklad. Počáteční investice je sice vyšší, ale zajistí rovnoměrné a maximálně efektivní rozmístění vláhy, navíc v přesně daných časových intervalech. Největší úsporu přináší závlaha formou kapkovačů, které dávkují optimální množství vody přímo ke kořenům rostlin.