Proti obalečům jabloně chrání světelné i feromonové lapače a žluté lepové desky, které se rozvěsí v koruně a lapají dopělé motýlky. Lepové pásy zase chytají pochodující housenky (desky i pásy se používají rovněž u peckovin). Chemická ochrana, která obvykle zahubí i přirozené nepřítele škůdců a započne tak nekončící spirálu, je krajním řešením. Pro budoucí zdraví zahrady i všech jejích obyvatelů se vyplatí spíše mechanická a biologická ochrana.

Zatímco se mšicemi si poradí ptáci, slunéčka a jejich larvy, škvoři a zlatoočky, kterým lze přímo do sadu vyvěsit hnízdní domky (postačí voděodolné bedničky naplněné slámou, s podélnými vstupními štěrbinami – zlatoočky přitahuje červená; domky lze i zakoupit), proti obaleči se v sadech s biologickým pěstováním používá speciální virus. Jde o nositele nemoci zvané granulóza obaleče, kteří škůdce likvidují, ale nikoho jiného neohrožují. Přípravky, které virus obsahují, jsou nejúčinnější v době líhnutí mladých housenek (první generace se líhne od května do června, druhá počátkem srpna). A jak poznat vajíčka obaleče? Jsou bílá, později červeně obkroužená, pouze 1 mm velká a plochá.

Tip pro bohatou úrodu

Ovocné stromy, které mají bohatou násadu zatím nezralých plodů, se za suchého počasí vyplatí důkladně zalít. Spíše než častá a povrchní zálivka pomůže jednou za týden okolí stromu velkoryse prolít, ráno či večer, odstátou, nejlépe dešťovou vodou. Půdu pod nimi je také vhodné mulčovat, například posečenou trávou, které je v červenci všude dostatek.