Motorový olej nejen, že celé srdce sekačky promazává, zároveň ale i chladí a zbavuje vnitřních nečistot, vznikajících spalováním. Zásadou péče o všechny motory sekaček je používání doporučené třídy mazadel. Bývají uvedena v návodu k obsluze jako vhodná pro provoz motoru. Jednotlivé třídy olejů mezi sebou neměníme, způsobili bychom více škody než užitku.

Kdy a jak vyměnit olej?

Zaměříme se na množství motorového oleje a jeho čistotu. Pokud je oleje v motoru málo, jeho stav je na spodní rysce měrky, doplníme jej na maximální úroveň, danou horní ryskou. Zdá-li se nám, že je olej velmi znečištěný, černý, pak je to správně, protože efektivně čistí vnitřní plochy motoru a zabraňuje tak jejich zvýšenému opotřebení. Kromě toho není problém olejovou náplň vyměnit nad rámec údržby. Z řádně prohřátého motoru vypustíme olejovou náplň do předem připravené nádoby a necháme vykapat. Problém je, že nové motory nemají vypouštěcí šroub oleje na spodním víku, proto je zapotřebí olej odsát odsávací sadou nebo stroj naklopit tak, aby olej vytekl nalévacím hrdlem. Vždy naklápíme motor pouze na řidítka nebo na stranu výfukového tlumiče, za ním je také toto napouštěcí hrdlo s kontrolní měrkou. Vadnou manipulací, překlopením na stranu vzduchového filtru, způsobíme zaolejování jeho vložky, což je krajně nepříjemná situace. U motorů s olejovým filtrem také s každou výměnou oleje měníme i tento filtr. Zásadně využíváme originální náhradní díly. Nikdy nevěřte údajům, že olej se v motoru nemusí měnit po celou životnost motoru - systém chlazení byl u těchto nových motorů sice upraven v zájmu lepšího chlazení, olej však stárne u všech motorů stejně rychle.

Čisté chlazení

Problémem se může stát zanesené chlazení motoru. Především u bubnových sekaček a mulčovačů může docházet k postupnému zanášení vstupů chladicícho vzduchu k motoru. Vlivem toho se motor může přehřívat, což znamená ztrátu výkonu nebo jeho vážné poškození. Pravidelně bychom měli kontrolovat jak čistotu chladicích žeber na válci, tak vstupních otvorů u krytů. Vychechávání působí dost často jen zanesená nebo stará zapalovací svíčka.

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr zajišťuje motoru čisté dýchání. S tím, jak se postupně zanáší, dochází k postupnému zvyšování spotřeby paliva. U některých typů motorů lze zanášení hrubými nečistotami zabránit instalací předvložky z molitanu. Tím se sníží nutnost výměn tohoto filtru, neboť hlavní část je zachycena předfiltrem, který lze vyprat v benzínu, vysušit a znovu použít. Zanesený skládaný papírový filtr se musí vyměnit za nový. Zvýšenou spotřebu může způsobovat také tupý sekací nůž, který klade větší odpor.

Péče o startovací baterii a ovládací prvky

S nástupem moderních, elektricky startovatelných benzinových sekaček, také přišla na řadu nutnost pravidelné péče o startovací baterie. Ačkoliv netrpí paměťovým efektem, vyžadují pravidelné dobíjení i v době, kdy se se strojem nepracuje. Správnou péčí dosáhneme její dlouhé životnosti.

Co se týká ovládacích prvků, pak bychom se měli zaměřit hlavně na bowdeny, které slouží k přenosu ovládacích sil z pák na rukojeti do jednotlivých akčních členů stroje. Stačí několik kapek oleje v průběhu každé sezony a nebudou působit potíže. O spínací skříňku startování není zapotřebí jakkoliv pečovat, maximálně zkontrolujeme nepoškozenost kabelu, vedoucího od ní ke startéru.