obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akademická zahrada v Lednici: inspirace i odpočinek v ráji květin a stromů

Na ploše přes pět a půl tisíce metrů čtverečních vyrostla originálně řešená moderní zahrada volně přístupná nejen studentům, ale také veřejnosti.

S nápadem vytvořit na nevyužitém a zanedbaném prostoru mezi studentskými kolejemi a budovami fakulty zahradu přišel prof. Ing. Jiří Damec, CSc. již v 90. letech a díky kolektivu jeho spolupracovníků a finanční podpoře Ministerstva školství ČR a Jihomoravského kraje se to během pěti let podařilo. „Jedním z impulsů ke vzniku zahrady byla jistě snaha vytvořit prostor, v němž by studenti mohli sledovat, jak se v průběhu roku mění vzhled rostlin,“ říká proděkan fakulty Ing. Jiří Martinek, Ph.D. Sám do tohoto prostoru ještě v době studií se spolužáky zasadil „svůj“ absolventský strom, dnes už vzrostlý jírovec.

Jihovýchodní vstup do Akademické zahrady, v pozadí historická budova fakulty Jihovýchodní vstup do Akademické zahrady, v pozadí historická budova fakulty Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Květinový ráj

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Zahrada je otevřena denně od 6 do 20 hodin.

 

„V zahradě je na 250 druhů rostlin. Za zmínku Akademická zahrada v Lednici určitě stojí kolekce italských popínavých růží firmy Rose Barni, jejichž hlavním úkolem je porůst konstrukci kovového loubí. Již dnes jejich výrazné květy vytvářejí fascinující barevné efekty. Totéž platí o vistáriích (Wistaria sinensis), které z loubí, jímž procházejí návštěvníci, vytvářejí zelený tunel s výraznými hrozny květů.

Hlavní promenáda Hlavní promenáda Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mezi dalšími rostlinami dále vynikají třeba plaménky (Clematis), aktinidie (Actinidia) či bambusy, ale také traviny a mnoho druhů barevných květin.“ Soustavu dvanácti květinových záhonů lemují chodníčky z kamenných kostek a buxusové plůtky tvarované v různých liniích a výškových úrovních. Plochy záhonů jsou osázeny trvalkami, letničkami, dvouletkami, cibulovinami i zeleninou. Knotové záhony vytvářejí vizuální strukturu, která je nejlépe vidět z oken kolejí. Letničkové záhony inspirované anglickým stylem jsou střídány rabatovými trvalkovými záhony, záhony z přímých výsevů letniček či stylizovanými záhony travin, vše je rytmizované tvarovanou zelení a tvoří soustavu intimních zákoutí obíhajících celou zahradu.

Intimní zákoutí s trvalkovými záhony a akátovými lavičkami pro posezení a meditaci Intimní zákoutí s trvalkovými záhony a akátovými lavičkami pro posezení a meditaci Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Slavnostní síň i hřiště pod širým nebem

Dominantní část představuje zahloubený travnatý kruhový parter (tzv. bowling green), který tvoří jakési auditorium, v němž fakulta pořádá důležité akce, například imatrikulace. Během roku tady ale studenti hrají i frisbee či badminton. Komunikační okruh zvýrazněný loubím spojuje všechny hlavní provozní tahy. Celá zahrada je sice koncipována moderně, ale zahrnuje řadu historizujících motivů. Například severní část zahrady s bambusovým lesíkem ozvláštňují malé fontánky zobrazující příběh Metamorfóz. Západní část zahrady je členěná zákoutími z tisů, ukrytými pod korunami vzrostlých borovic černých, které tam rostly ještě před vznikem nové zahrady.

Lavičky jsou obklopeny kvetoucími keři Lavičky jsou obklopeny kvetoucími keři Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Lavičky jsou obklopeny kvetoucími keři zlatice (Forsythia), kolkvicie (Kolkwitzia), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) či dřínu obecného (Cornus maes). O zahradu v rámci odborných praxí pečují i studenti, kteří tak mají možnost uplatnit teoretické vědomosti a uvědomit si všechny vegetační i stavební souvislosti. Především ale v zahradě studují a tráví v ní i volné chvíle.  

Akční letáky