obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bahenní rostliny pro zahradní jezírko a jeho břehy

Zahradní jezírko můžeme doplnit celou řadou zajímavých rostlin, které k životu potřebují právě takové podmínky, jaké jezírko vytváří. Mohou krásně kvést či zaujmout svými listy.

S vodou jsou spjaty zejména tradiční vodní a plovoucí rostliny, například dekorativní leknín nebo stulík. Ty k růstu potřebují hlubší vodu a stálý vodní sloupec, který neklesá. Vedle těchto druhů může být jezírko i domovem celé řady dalších rostlin. Okrajové zóny rybníčku totiž vytvořily zcela specifické prostředí, s mokrou bahnitou půdou bohatou na humus a klesajícím či přibývajícím sloupcem vody. Na takovém stanovišti se bude dobře dařit bahenním rostlinám.

Orobinec nejmenší (Typha minima) Orobinec nejmenší (Typha minima) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rákos a orobinec jsou vhodné pro větší plochy

V bahenní zóně je neustále vlhko a voda může vystoupat až na 20 cm, proto je zde přežití rostlin náročné a vyžaduje dobrou adaptaci na změny výšky vodní hladiny. Plocha, kterou tento biotop zaujímá, tvoří okolo 30–40 % jezírka.
K nejméně náročným a zároveň k těm nejexpanzivnějším druhům patří rákos a orobinec. Pokud ovšem máme jen malé jezírko, těmto druhům se raději vyhneme, brzy by umořily všechny své sousedy. Na větších plochách jim ale můžeme dát zelenou.

Krásně kvetoucí bahenní rostliny

  • Modráska srdčitá je krásně kvetoucí bahenní rostlina původem ze Severní Ameriky. Kvete od června do září. Přes zimu je vhodné ji uložit do sklepa nebo přesunout do hlubší vody. Na jaře ji můžeme snadno množit dělením.

Modráska srdčitá (Pontederia cordata) Modráska srdčitá (Pontederia cordata) Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

  • K velmi dekorativním druhům bezesporu patří lobelka šarlatová. Tato bahenní rostlina roste trochu pomaleji, ale její zářivé červené květy stojí za to.
  • Blatouch bahenní všichni známe z naší přírody, často roste v trsech okolo potůčků. Blatouch je pěkná nízká rostlina s okrouhlými listy a výraznými žlutými květy, kromě klasických jednoduchých najdeme i plnokvěté kultivary.
  • Také mnohé druhy dekorativních kejklířek (Mimulus) rostou ve vlhké půdě či v nízkém vodním sloupci.
  • Mezi velmi nenáročné a rychle rostoucí druhy patří rdesno (Polygonum bistorta) s růžovými květními klasy.

Rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta) Rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Vyšší bahenní rostlinu představuje i tužebník jilmový, který je známý jako léčivka. V zahradnictví spíš než tento druh seženeme jemu podobný tužebník červený s latinským názvem Filipendula rubra venusta, který je až 130 cm vysoký a má větší a širší květenství v jemné, pastelově růžové barvě.

Exoticky vyhlížející rostliny

 Středně vysokým druhem je exoticky vypadající šáchor dlouhý, který tvoří husté trsy a hodí se pro slunečná i polostinná místa.
Mezi vodní rostliny je někdy řazena i prustka obecná, které nevadí ani vyšší voda, ale vždy bude víc než polovinou svého stonku vyrůstat nad hladinou. Má sytě zelenou barvu a je podobná přesličce.
Vachtu trojlistou můžeme najít ve volné přírodě po celé Evropě a Asii, i u nás se s ní na několika lokalitách setkáme. Vyžaduje kyselou půdní reakci, snese polostín i plné slunce.

Prustka obecná (Hippurus vulgaris) Prustka obecná (Hippurus vulgaris) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rostliny vhodné pro bahenní zóny jezírka

Lobelka šarlatová (Lobelia cardinalis), blatouch bahenní (Caltha palustris), šáchor dlouhý (Cyperus longus), rákos obecný (Phragmites australis), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), orobinec širokolistý (Typha latifolia), blatouch bahenní (Caltha palustris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), zblochan vodní (Glyceria maxima), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), skřípina lesní (Scirpus silvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), modráska srdčitá (Pontederia cordata), prustka obecná (Hippurus vulgaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Kosatec sibiřský (Iris sibirica) Kosatec sibiřský (Iris sibirica) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rostliny vhodné pro vlhké břehy jezírka

Podobnou skupinu tvoří tzv. vlhkomilné rostliny, které se často spolu s bahenními prodávají v jedné sekci. Ale pozor, tyto druhy sice vyžadují stále vlhkou půdu, nesnesou však zamokření a zaplavení, proto je nevysazujeme do bahnité zóny jezírka, ale vedle břehu.

Kosatec žlutý (Iris pseudoacurus) Kosatec žlutý (Iris pseudoacurus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

K těmto rostlinám patří zběhovec plazivý (Ajuga reptans), kontryhel měkký (Alchemilla mollis), kakost bahenní (Geranium palustre), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), vrbiny (Lysimachia), bohyšky (Hosta) a mnoho druhů kosatců (Iris).

Akční letáky