obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bakteriální hniloba může znehodnotit uskladněnou zeleninu. Jak se jí bránit?

Plody rajčat, paprik i tykví, cibule i brokolice, mrkev i petržel mohou před sklizní, častěji ale až při skladování náhle podlehnout zkáze. Zvodnatění a zápach způsobují hnilobné bakterie.

Bakteriální měkká hniloba, jejímiž původci jsou bakterie z rodu Erwinia (především Erwinia carotovora pv. carotovora), může na první pohled vypadat jako houbové onemocnění. Měkká bakteriální hniloba patří k nezávažnějším hnilobám skladovaných rostlinných produktů.

Bakterie způsobující hnilobu mrkve jsou příležitostní parazité, kteří většinou nedokáží napadnout zdravé nepoškozené rostliny, ovšem oslabené či delší dobu skladované již ano. Rozkladem buněčných stěn pletiva rostlina zvodnatí a postupně dochází k typické měkké (kašovité) hnilobě, doprovázené nepříjemným zápachem.

bakteriální hniloba mrkve bakteriální hniloba mrkve Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bakterie napadají plody i kořeny

Původci této hniloby jsou schopni poškozovat dužnaté části prakticky všech rostlinných druhů. Ze zelenin je nejvíce napadána brukvovitá a kořenová zelenina, cibule, paprika, rajčata, plody tykvovité zeleniny, ale i ostatní druhy.

 • Bakterie se šíří se závlahovou vodou nebo hmyzem.
 • Do rostlin nebo uskladněných produktů bakterie pronikají především v místech poranění, ale mohou do nich pronikat i průduchy.
 • Bakterie jsou schopny přežívat i saprofyticky na organických zbytcích v půdě nebo i ve skladovacích prostorách.
 • Rozvoj mokré bakteriální hniloby podporují zejména vyšší teploty a přítomnost vody na povrchu pletiv i půdy.

na bezproblémové skladování mrkve má vliv i její sklízení na bezproblémové skladování mrkve má vliv i její sklízení Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Prevence a ochrana

Základem ochrany jsou preventivní opatření:

 • nepěstovat rostliny ve vlhkých půdách
 • nepřehnojovat je dusíkem
 • přiměřeně je zalévat
 • střídat plodiny
 • šetrně je sklízet a dodržet nízkou teplotu (pod 4 °C) při skladování
 • neskladovat fyziologicky přestárlé kořeny
 • včas a důsledně odstraňovat napadené rostliny

Do přímých způsobů ochrany zahrnujeme tepelnou a chemickou dezinfekci půdy a pěstebních substrátů. Pečlivě také dbáme, abychom neuskladňovali mechanicky poškozené produkty.

Akční letáky