obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bakteriální hniloba salátů. Jak zabránit hnědnutí listů i celých hlávek?

Listy salátu hnědnou, jako by zasychala celá hlávka. Může se přidat i slizovitá hniloba. Příčinou jsou půdní bakterie, které dostaly příliš vhodné podmínky k množení.

V pařeništi si každoročně připravuji sadbu salátů. Letos ale ihned po výsadbě některé listy hnědly, uhnívaly a většina vysazených salátů se změnila v páchnoucí a hnijící hromádky. Co bylo příčinou? Ptá se Petr Lošťák z Velkého Meziříčí

Bakteriální hniloba číhá v půdě


Příčinou je patrně bakteriální hniloba, jíž jsou napadány všechny druhy hlávkového salátu. Původce onemocnění proniká do rostlin z půdy nebo s kapkami deště při poranění listů.

  • V deštivých letech nebo v porostech s nadbytečnou závlahou a tím trvale vlhkou půdou vznikají velké škody.
  • Také porosty přehnojené dusíkem jsou k napadení náchylnější.

bakteriální hniloba salátu bakteriální hniloba salátu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Často bývají napadeny nejstarší listy ležící na půdě. Napadení pak přechází i na mladší listy, které od báze zahnívají a v konečné fázi je hnilobou postižena celá hlávka. Společně s bakteriemi rodu Pseudomonas se často vyskytují další původci hnilob, což se v pokročilejších fázích choroby projevuje slizovitou hnilobou.

Prevence proti hnilobě

Je nutné napadené posklizňové zbytky nebo celé rostliny odstranit, aby se nezvýšil infekční potenciál půdy, a zeminu pro přípravu sadby propařit. Použití přípravku Cham-pion 50 WP je účinné jen částečně.

Akční letáky