Velkou výhodou je skutečnost, že použité prostředky nenarušují přírodní rovnováhu (neškodí ostatním živým organismům). Bez škůdců, jimiž se živí, nedokáží bioagens přežít, proto nehrozí nebezpečí, že se z predátorů stanou noví škůdci. Ovoce a zelenina z takto ošetřených ploch má nulovou ochrannou lhůtu – bez obav můžete vše ihned konzumovat.

Základní předpoklady úspěšného použití prostředků biologické ochrany:

  • přesné určení škůdce
  • znalost jeho bionomie (způsob výživy, vhodné prostředí), škodlivosti, rychlosti rozmnožování
  • minimalizace až vyloučení chemické ochrany rostlin, a to i před vysazením bioagens

Mezi nejčastěji používané bioagens v našich podmínkách patří predátoři, parazitoidi (při hubení molic pomáhá parazitická vosička Encarsia formosa; s přemnoženými plzáky pomůže milimetr velká hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita) a draví roztoči (např. Typhlodromus pyri se používá v sadech a vinicích proti sviluškám a hálčivcům).

Nevýhodou biologické ochrany rostlin je, že při jednorázovém užití je účinek pomalejší nežli u preparátů chemických. Těšit se můžeme na dlouhodobější výsledek. Pokud se jedná o živý materiál, pak je důležité správné načasování aplikace a čerstvost materiálu.

Všechny přípravky bioagens musí být na území České republiky registrovány, viz Seznam registrovaných přípravků v ochraně rostlin (parazitické hlístice, parazitoidi, predátoři).