Schopnosti některých druhů hub vytvářet magicky vypadající kruhy si všímali lidé už dávno. Svědectví o nich je doloženo nejen v pohádkách a pověstech, ale také v označení tohoto jevu v jednotlivých jazycích:

  • anglicky: fairy ring, fairy circle, elf circle, elf ring, pixie ring
  • německy: Hexenringe, Feenringe
  • francouzsky: rond de sorcière, cercle des fées, mycélium annulaire

Dokonce ani trávníkáři nehledali žádný jiný termín – prostě hovoří o čarodějné kruhovitosti trávníku a řadí ji mezi nejvýznamnější choroby trávníku. Tento jev se nejčastěji objevuje na jaře a na podzim, ale může být patrný v průběhu celého roku.

Postihuje všechny trávníkové druhy. Projevuje se vznikem často velmi pravidelných kružnic, popř. jejich částí, různě velkého průměru (od několika cm až po metry). Každý rok se kruhy zvětšují. Kružnice tvoří buď plodnice hub, odumřelá zóna nebo jen sytě zbarvený pruh trávníku. Projevy závisí na druhu houby, která v konkrétním místě roste.

Kde se kruhy objevují nejčastěji?

Houby častěji napadají starší extenzivně ošetřované trávníky s nedostatečnou výživou. Čarodějné kruhy se častěji objevují na chudých písčitých půdách, na místech bývalých lesů, na silně plstnaté ploše, na zhutněných půdách, při častém používání fungicidů. Jejich rozvoj podporuje nedostatek vody a živin v půdě.

Likvidace čarodějných kruhů

Specialisté v péči o trávníky přiznávají, že stoprocentní ochrana proti čarodějnickým kruhům neexistuje. Ale dodávají, že vhodná péče o trávník může výrazně zvýšit jeho odolnost a dokonce šíření stávajícího čarodějnického kruhu zastavit.

Nechemický způsob ochrany po výskytu čarodějných kruhů je poměrně náročný, zvlášť, pokud se jedná o kruh větších rozměrů. Spočívá vlastně ve výměně zasažené půdy. Nejprve je třeba důsledně odstranit napadené části trávníku, tedy přibližně 50 cm vně i dovnitř kruhu a 25-75 cm do hloubky. Pak by mělo následovat navezení nového substrátu a dosetí travní směsi.

Chemická ochrana nebývá příliš účinná. Pokud se potřebujeme z nějakého důvodu čarodějných kruhů z trávníku zbavit, je vhodné začít problém řešit co nejdříve. K doporučeným opatřením patří dostatečná výživa trávníku, pravidelné provzdušňování vertikutátorem, dostatečná zálivka.

Zahradní houbaření

Kdo nemá chuť čarodějný kruh hub likvidovat, může věnovat trochu úsilí a zjistit, co mu to vlastně na zahradě roste. Pokud to budou houby jedlé, pak může jednoduše obejít celý kruh a sklízet rok co rok větší množství hub. Protože však v těchto kruzích rostou často méně známé druhy hub, je vhodné konzultovat nález se zkušeným mykologem a ujistit se, že druh není jedovatý.