Odpovídá: Jana Martinková

Patrně se jedná o strupovitost peckovin. Napadené plody nejsou zdravotně závadné, před konzumací je ale lepší odstranit slupku. Strupovitost obvykle plody zcela neznehodnotí, ale částečně ano, hůře dozrávají a také jsou více ohroženy napadením ještě vážnějšími chorobami, jako je monilióza. Některé odrůdy jsou ke strupovitosti náchylnější, jiné odolnější – záleží proto už na samotném výběru. Dále tato choroba meruňky napadá především na místech, na kterých nemají optimální podmínky – především na příliš vlhkých stanovištích, v mrazových kotlinách a podobně. Pomáhá také provzdušnění koruny řezem. Protože se jedná o houbové onemocnění, jako prevence poslouží i ošetření vhodnými fungicidy (určenými pro ovocné stromy) na počátku kvetení.