Chmel je dvoudomá rostlina, která může dosahovat až desetimetrové výšky. Stejně jako ostatní popínavé liány roste i chmel velice rychle a navíc se snadno rozšiřuje podzemními výhonky.

Kromě kulturních odrůd, které se pěstují v chmelnicích na produkci šištic, se můžeme s chmelem běžně setkat ve volné přírodě. Chmel otáčivý (Humulus lupulus) je původní v téměř celém mírném pásmu Eurasie, pěstováním však byla zavlečena i do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a dalších částí světa. U nás můžeme najít planě rostoucí chmel na kraji lesů či podél vodních toků, kde často zcela pokrývá sousední stromy nebo křoviny. I planý chmel je velmi pohlednou rostlinou:

  • Listy chmelu jsou velké, dlanitě členěné, se 3 až 7 laloky s pilovitým okrajem.
  • Drobné zelené květy se objevují v období května a června, jsou nenápadné, samčí tvoří latu, samičí husté svazečky, které se později přeměňují ve známé chmelové šištice složené ze zvětšených, žlutavě zbarvených listenů.

Chmel je nenáročný

Pokud se rozhodneme vysadit si chmel na svém pozemku, vyčleňme mu opravdu velkorysou plochu. K popínání mu nabídněme robustní plot, zeď nebo stěnu domu. Na plném sluníčku poroste nenáročný bujný chmel v jakékoli půdě.

Dekorativní japonský chmel

Pro okrasné účely se využívá jednoletý příbuzný chmelu otáčivého – chmel japonský (Humulus japonicus). Díky způsobu a rychlosti růstu je to ideální popínavka na ploty a pergoly. Za jedinou vegetační sezonu narostou šlahouny chmelu až do výšky 4–5 metrů.

  • Japonský chmel vyséváme ze semen a to nejlépe v období od března do první poloviny května. Poměrně velká semínka (v jednom gramu jich napočítáme asi 60) sejeme přímo na záhon do připravené půdy.
  • Protože chmel tvoří statné rostliny, nikdy jej nesejeme příliš hustě. Ideálním způsobem je tzv. výsev do hnízd, kdy do jednoho důlku dáme vždy po dvou semenech. Vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami by měla být 40–50 cm.
  • Mladé rostlinky vyklíčí po deseti dnech od výsevu a s neuvěřitelnou vitalitou se začnou ovíjet kolem opory. Pokud nebudou mít k dispozici treláž nebo plot, začnou se stonky plazit po zemi.
  • Japonský chmel není náročný, stačí mu jakákoliv zahradní půda a stanoviště ať už na slunci nebo v polostínu. Chorobami ani škůdci netrpí, jen občas se mohou vyskytnout mšice, na které včas použijeme odpovídající chemický nebo biologický prostředek.

V některých amerických státech, jako jsou Missouri, Illinois, Michigan, Jižní Indiana, Ohio a Wisconsin, je japonský chmel považován za plevel, který díky snadnému vysemeňování a expanzivnímu růstu znehodnocuje pastviny a vytlačuje z nich původní flóru. V našich podmínkách však masové přemnožení tohoto chmele nehrozí a my se z něj pro jeho cenné estetické vlastnosti můžeme těšit jen jako z okrasné rostliny.